Managementul riscului este procesul de identificare, analiză și răspuns la factorii de risc pe durata de viață a unui proiect și în interesul atingerii obiectivelor sale . Gestionarea adecvată a riscurilor presupune controlul posibilelor evenimente viitoare și este proactivă , mai degrabă decât reactivă .

Gestionarea adecvată a riscurilor va reduce nu numai probabilitatea de a avea loc un eveniment cu grad de rosc ridicat, dar si amploarea impactului acestuia .

 

Posibilele reactii la identificarea unor riscuri includ în general :

 

• Evitarea riscului - implica eliminarea unei amenințări specifice , de obicei, prin eliminarea cauzei .

• Atenuarea riscului - implica reducerea impactului estimat al unui eveniment de risc prin reducerea probabilității de apariție .

• Acceptarea riscului - implica acceptarea consecințelor riscului . Acest lucru este adesea realizat prin dezvoltarea unui plan de urgență ce urmeaza a fi executat in cazul in care evenimentul cu risc identificat are loc.

 

Scopul managementului de risc este:

 

• de a identifica posibilele riscuri .

• de a reduce factorii de risc sau urmarile acestor.

• de a oferi o bază solida de optiuni pentru luarea deciziilor în ceea ce privește riscurile

• de a planifica adecvat desfasurarea activitatii.

 

 

Posibilele surse de risc includ :

 

• Managementul de proiect slab

• Echipa de Managementul nu sustine adecvat activitatea

• Prea multe proiecte desfasurate in acelasi timp

• Planificari nerealiste ale activitatilor

• Lipsa informatiilor suficiente si complete in faza de planificare

• Lipsa responsabilitatilor definite clar la nivelul persoanelor implicate in proiect

• Controlul slab al modificărilor aduse proceselor sau modului de lucru

• Probleme in cadrul echipei si cu membrii echipei .

• Controlul slab al schimbarilor pe care proiectul le impune in relatia cu clientii

• Neințelegere sau intelegerea limitata a responsabilitatilor managerului de proiect

• Persoană greșită numita manager de proiect

• Lipsa planificarii și a controlului integrat

• Resursele organizației sunt suprasolicitate

• Planificare și programarea nerealistă a activitatilor

• Lipsa capacitatii de gestiune a costurilor

• Mai multe priorități conflictuale

• Evenimente externe imprevizibile

• cerințele de de ordin legal sau reglementari neprevăzute

• dezastrele naturale

• acte de vandalism sau sabotaj

• Evenimente externe previzibile

• Evolutia piaței sau riscul operațional

• Situatii sociale

• Aspecte legate de mediu

• Inflația

• Fluctuațiile cursului valutar

• Media

• Schimbari de ordin tehnic

• Schimbări tehnologice

• Riscurile legate de proiectare si design

• Aspecte de ordin legal

• Incalacrea legii cu privire la mărci și licențe

• Liticii comerciale pentru încălcarea contractelor

• Litigii de muncă