I. Conceptul WMS şi interferenţele sale cu conceptele SCM şi CRM

 

Sistemele WMS (Warehouse Management System, în traducere Sistem de Management al Depozitului) constituie o parte integrantă a proceselor care definesc lanţul de aprovizionare-desfacere al unei organizaţii (SCM),  respectiv componenta prin care se asigură controlul mişcării şi păstrării mărfurilor într-un depozit şi prin care se procesează tranzacţiile aferente expedierii, recepţionării, depozitării şi colectării produselor.

Un sistem WMS deserveşte toate cele trei procese care definesc sistemul de aprovizionare-desfacere al unei organizaţii, respectiv: procesul de management al relaţiilor cu furnizorii; procesul de management al relaţiilor cu clienţii (CRM); procesul de management al lanţului de aprovizionare-livrare (SCM).

O astfel de abordare a procesului de aprovizionare-desfacere al unei organizaţi, a apărut pe piaţă soluţiilor aferente sistemului informaţional logistic al unei organizaţii în ultimul deceniu, fiind una nouă, integratoare, sistemul fiind extins practic la nivelul tuturor firmelor care cooperează în lanţul de aprovizionare-livrare. Această abordare este complet diferită de viziunea logistică tradiţională, care avea în vedere integrarea internă a funcţiilor logistice operabile la nivelul organizaţiei. Perspectiva actuală, bazată pe conceptul de lanţ de aprovizionare-livrare, este focalizată pe integrarea externă, pe armonizarea strategiei şi activităţilor organizaţiei cu cele ale partenerilor, fie ei furnizori, intermediari, prestatori terţi de servicii sau clienţi.

 

II. Funcţiile unui sistem WMS       

 

În principal, un sistem de management al depozitului (WMS) realizează următoarele funcţii:

• identificarea produselor şi a cantităţilor de produse recepţionate;

• stabilirea locului din spaţiul de depozitare unde va fi păstrat produsul;

• determinarea rutei şi succesiunii operaţiunilor de plasare a produselor în spaţiul de depozitare;

• actualizarea înregistrărilor referitoare la cantitatea existentă în stoc şi locul unde se află produsele din stoc;

• transmiterea solicitărilor de completare a stocului, către procesul de aprovizionare/ cumpărare;

           • prelucrarea comenzilor, prin stabilirea succesiunii fluxurilor de produse care fac parte din structura unei comenzi, de la spaţiul de păstrare la rampa de încărcare în mijloacele de transport;

• determinarea rutei şi succesiunii operaţiunilor de preluare a produselor din spaţiul de depozitare;

• pregătirea livrării, prin alocarea pe lucrători a operaţiunilor de preluare a produselor; planificarea utilizării spaţiului de

depozitare;

• optimizarea stocurile, valorificând informaţiile obţinute în timp real despre mărfurile existente în spaţiul de depozitare şi capacitatea

spaţiului de depozitare,

• creşterea serviciului de relaţii cu clienţii şi de reducere a costurilor stocurilor.

Aceste funcţii ale unui sistem WMS sunt realizate cu ajutorul unor echipamente tehnice şi software specializate în prelucrarea, interpretarea datelor şi informaţiilor despre infrastructura fizică a depozitelor, precum şi pe sisteme de localizare şi comunicare între zonele de depozitare a produselor: scannere fixe, wireless, PDA cu scanner şi terminale de date, imprimante, coduri de bare, etc.

 

III. Beneficiile implementării unui WMS

 

Un sistem WMS bine implementat şi valorificat poate oferi unei organizaţii rezultate/beneficii rapide, cum ar fi:

Beneficii directe

• Reducerea stocurilor, datorită beneficierii de informaţii în timp real privind gestiunea depozitului;

• Reducerea costurilor de administrare a stocurilor, prin scaderea nivelului stocurilor şi creşterea randamentului de utilizare a spatiului depozitului;

• Reducerea costurilor datorate investiţiilor;

• Reducerea costurilor de transport prin reducerea erorilor de livrare;

• Reducerea personalului de birou, deoarece WMS automatizează gestionarea comenzilor şi priorităţile acestora, eliminand lucrul pe hârtie;

• Reducerea personalului de manipulare, prin utilizarea de terminale RF ce cresc productivitatea şi eficienţa;

• Reducerea personalului destinat administrării livrărilor prin eliminarea operării documentelor de expediţie şi confirmarea livrărilor în sistemul ERP;

• Acurateţea procesului de inventariere generală şi reducerea timpului necesar pentru această activitate;

Beneficii indirecte

• Îmbunătăţirea nivelului serviciului de relaţii cu clienţii, prin: creşterea capacităţii de livrare a comenzilor (un WMS crează posibilitatea onorării comenzilor în aceeaşi zi); reducerea la minim a greşelilor privind efectuarea la timp a livrarilor şi a transporturilor;

•. Îmbunătăţirea functionării depozitului, prin asigurarea acurateţii şi completitudinii datelor şi preciziei informaţiilor despre stocuri (actualizare în timp real);

• Creşterea eficienţei şi productivităţii muncii angajaţilor (operaţiunile sunt direcţionate de către sistem, iar intervenţia managerilor are loc la un nivel minim; procesul de luare a deciziilor necesare în depozit cade în sarcina sistemului WMS).

 • Disponibilizarea resurselor umane pentru alte procese ale afacerii.

 Pentru obţinerea acestor avantaje/beneficii din utilizarea unui sistem WMS, focalizat pe managementul lanţului de aprovizionare-livrare, este necesară definirea unei strategii bine fundamentate, care să conţină criterii/indicatori de performanţă specifice, măsurabile, fezabile, relevante şi ancorate în timp, iar periodic să se procedeze la analiza acestor indicatori pentru a se stabili progresul înregistrat şi a se aduce corecţiile necesare sistemului.

 

Autor RMM