Criteriile descrise mai jos sunt definite in scop orientativ, putand fi completate in functie de prioritatile fiecarui client. Ordinea criteriilor este aleatoare:

- notorietatea produsului, referintele de proiecte existente

- functionalitatile oferite (procesele din companie pe care le poate servi)

- structura modulară, adaptabilitatea şi flexibilitatea aplicaţiei

- contribuţia produsului la îmbunătăţirea proceselor interne

- poziţia furnizorului pe piaţă şi caracterul internaţional al produsului;

- dependenţa faţă de infrastrucura IT / resursele hardware si software solicitate

- nivelul de securitate a informaţiilor, prin controlul accesului la baza de date;

- timpul necesar pentru implementare;

- resursele necesare implementarii

- alegerea unor soluţii perfect adaptate obiectului de activitate al firmei;

- disponibilitatea furnizorului pentru dezvoltarea şi adaptarea produsului la nevoile concrete;

- capacitatea sistemului de a genera rapoarte utile procesului decizional;

- facilităţile de suport pentru implementare şi post implementare, precum şi pentru instruirea utilizatorilor şi upgradarea produsului.