1.      Tratarea unui ERP ca pe un sistem software ;

2.      Lipsa implicării managerilor executivi (top managementul);

3.      Aşteptări nerealiste în privinţa duratei de implementare;

4.      Utilizarea sistemelor ERP pentru colectarea informaţiilor;

5.      Neimplicarea şi neacceptarea din partea utilizatorilor;

6.      Implementări realizate exclusiv de consultanţi externi;

7.      Lipsa pregătirii psihologice corespunzătoare a utilizatorilor;

8.      Comunicare defectuasă a membrilor echipei de proiect;

9.      Proiectul nu a fost pregătit corespunzător ori resursele alocate nu au fost suficiente;

10. Concentrarea eforturilor pe instalarea software-ului şi „învăţarea” acestuia.