In cadrul unei companii, un sistem software ERP are rolul de a gestiona informaţiile si de a oferi instrumentele necesare automatizarii unor operaţiuni, aducând o serie de avantaje:

1. Asigură informaţii de calitate, consistente şi corecte, în cadrul unei baze de date unice.

2. Evită redundanţa datelor şi operaţiunilor prin eliminarea operaţiilor repetitive de actualizare.

3. Conduce la scăderea timpului de răspuns printr-un sistem corent de rapoarte.

4. Dispun de o mare adaptabilitate, prin posibilitatea de reconfigurare rapidă şi facilă a aplicaţiilor modulare incluse în sistemul integrat.

5. Fiind concepute modular, sistemul beneficiază de scalabilitate prin posibilitatea adăugării de noi componente.

6. Sistemul de mentenanţă şi upgradare îmbunătăţit a sistemului ERP, prin contractarea acestor activităţi furnizorului soluţiei ERP;

7. Dimensiune colaborativă şi îmbunătăţirea comunicării cu clienţii prin module CRM extinse şi deschise către managementul relaţiilor cu clienţii şi furnizorii acre permit accesul angajaţilor la informaţii referitoare la comenzi, grad de încasare al facturilor.

8. Deschidere către e-business, ca urmare a unei arhitecturi a sistemelor ERP concepută astfel încât să permită integrarea noilor tipuri de aplicaţii.

9. Simplificarea procedurilor uzuale la nivelul organizaţiei, prin reducerea numărului de documente necesare care tranzitează de la un departament la altul şi elaborarea lor mai rapidă.

10. Uşurarea accesului la informaţiile de sinteză necesare managementului în procesul de fundamentare a deciziilor, raportările putand fi obţinute interactiv, aplicând filtre la baza de date.

11. Îmbunătăţirea calităţii livrarii produselor către clienţii săi. Un program software de tip ERP conţine functionalităţi destinate activităţii de producţie şi contribuie la îmbunătăţirea rezultatelor prin automatizarea proceselor care ţin de producţie: planificarea producţiei; lansarea producţiei; aprovizionarea cu materii prime, urmărirea producţiei; desfacerea etc.

12. Reflectarea tuturor modificărilor legislative promulgate prin grija furnizorului de soluţii, astfel că beneficiarii nu resimt sincope în activitatea pe care o desfaşoară.

13. Furnizorul aplicaţiei este obligat să ofere şcolarizare utilizatorilor la implementare şi în cazul unor modificări ample care fac necesară pregatirea beneficiarilor pentru a face faţă noilor condiţii.