ERP (Enterprise Resource Planning) reprezintă un sistem integrat de aplicaţii software, cu ajutorul cărora se realizează managementul proceselor funcţionale într-o organizaţie/întreprindere. Aplicaţiile software de tip ERP folosesc o baza de date comună şi se numesc integrate pentru că încorporează toate informaţiile relevante care circulă într-o companie.

Primul sistem apărut în evoluţia sistemelor de tip ERP a fost cel de MRP (Material Requirements Planning) care au reprezentat prin anii 1960 metamorfoza sistemului de control al stocurilor, sub influenţa calculatorului electronic, în fapt un set de tehnici pentru operarea cu inventarul, stocurile şi programul de producţie pentru calculul necesarului de materiale, lansarea aprovizionării.

            Maturizarea sistemelor MRP a însemnat evoluţia acestora către Manufacturing Resource Planning – MRP II (perioada anilor 1970) prin integrarea de noi funcţionalităţi economice: financiar, resurse umane, distribuţie, vânzare, gestiune proiecte.

Sistemele MRP  II au constituit o metodă pentru planificarea eficientă a tuturor resurselor unei întreprinderi industriale, respectiv: planificarea operaţională a necesarului care susţine procesele de producţie; planificarea financiară; planificarea producţiei; planificarea vinzărilro; programarea producţiei; planificarea necesarului de materiale; planificarae capacităţilor de producţie; urmărirea producţiei etc.

Extinderea funcţionalităţilor MRP II a determinat apariţia primelor sisteme ERP, la sfirşitul anilor 1980, ca pachete de aplicaţii software care sprijină toate ariile funcţionale: planificare, producţie, vânzare, marketing, distribuţie, contabilitate, financiar, resurse umane, gestiune proiecte, stocuri, servicie, întreţinere, logistică, e-business.

American Production and Inventory Control Society (APICS – societate informaţională educaţională pentru cercetarea managementului resurselor), a definit sistemele ERP astfel: „metodă pentru planificarea eficientă şi controlul tuturor resurselor necesare pentru preluarea, realizarea, expedierea şi contabilizarea comenzilor clienţilor în firmele de producţie, distribuţie ori servicii”.